ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. IDENTIFIKÁCIA
 • Identita: NH HOTEL GROUP, S.A. (ďalej len „NH HOTEL GROUP“)
 • DIČ: A-28027944
 • Adresa: Calle Santa Engracia 120, 7ª, 28003, Madrid
 • Zodpovedná osoba pre oblasť ochrany údajov (DPO): našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:
  • E-mail: DPO@nh-hotels.com
  • Telefón: Sídlo v Calle Santa Engracia 120, 7ª, 28003, Madrid
  • Uveďte referenciu „Zodpovedná osoba pre oblasť ochrany údajov“

 

 1. INFORMÁCIE A SÚHLAS

 

Prijatím týchto zásad ochrany osobných údajov je používateľ informovaný a poskytuje svoj slobodný, informovaný, konkrétny a jednoznačný súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou NH HOTEL GROUP, ktoré poskytuje na webovej lokalite www.nh-hotels.com (ďalej len „webová lokalita“) spolu s údajmi o prehľadávaní a akýmikoľvek inými údajmi, ktoré poskytne spoločnosti NH HOTEL GROUP v budúcnosti.

Používateľ si musí pozorne prečítať tieto zásady ochrany osobných údajov, ktoré boli napísané jasným a jednoduchým spôsobom pre lepšie pochopenie, aby sa slobodne a dobrovoľne rozhodol, či si želá poskytnúť svoje osobné údaje spoločnosti NH HOTEL GROUP.

 

 1. POŽIADAVKA NA POSKYTNUTIE ÚDAJOV

 

Údaje požadované vo formulároch webovej lokality sú vo všeobecnosti povinné (pokiaľ nie je uvedené inak v príslušnom poli) na zabezpečenie súladu s uvedenými účelmi.

Ak teda nie sú tieto údaje poskytnuté alebo ak nie sú poskytnuté správne, nie je možné účely splniť bez vplyvu na neobmedzené zobrazenie obsahu webovej lokality.

 

 1. NA AKÝ ÚČEL BUDE SPOLOČNOSŤ NH HOTEL GROUP SPRACÚVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVATEĽOV?

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom webovej lokality budú spracúvané spoločnosťou NH HOTEL GROUP na nasledujúce účely:

 1. Údaje poskytnuté na vytvorenie rezervácií prostredníctvom webovej lokality aj prostredníctvom kontaktného centra (telefonické centrum, e-mail alebo chat) pre individuálne a skupinové rezervácie a rezervácie izieb:
 • Správa žiadostí o rezerváciu zo strany používateľov.
 • Zasielanie potvrdení alebo dokumentácie pre vykonané rezervácie.
 • V prípade poskytnutia súhlasu zasielanie komerčných oznamov v mene spoločnosti NH HOTEL GROUP
 • Analýza používania webovej lokality a sledovanie preferencií a správania používateľov.
 1. Údaje poskytnuté na zaregistrovanie ako používateľa v rámci spoločnosti NH HOTEL GROUP:
 • Správa vašich požiadaviek na registráciu a zrušenie registrácie v rámci kategórie vybratej používateľom.
 • Kontrola, či používateľ spĺňa požiadavky na registráciu v rámci vybratej kategórie, kedykoľvek to spoločnosť NH HOTEL GROUP bude považovať za opodstatnené.
 • Spracovanie a zodpovedanie prípadných žiadostí o informácie zo strany používateľa.
 • Vyhľadávanie propagačných akcií, ktoré vyhovujú potrebám zvoleným používateľom.
 • Zasielanie prispôsobených komerčných oznamov v mene spoločnosti NH HOTEL GROUP.
 • Analýza používania webovej lokality a sledovanie preferencií a správania používateľov.
 1. Údaje poskytnuté prostredníctvom formulára Najlepšia cena:
 • Správa žiadostí o kontakt a informácie od používateľa prostredníctvom kanálov, ktoré na tento účel poskytujú webové lokality spoločnosti NH HOTEL GROUP.
 • Správa zaslanej žiadosti.
 • Analýza používania webovej lokality a sledovanie preferencií a správania používateľov.
 1. Údaje poskytnuté na zverejnenie v rámci blogov, ktoré patria spoločnosti NH HOTEL GROUP:
 • Správa zverejňovania komentárov na webovej lokalite.
 • Správa prihlásenia a/alebo zrušenia prihlásenia na odber blogového informačného letáka na žiadosť používateľa.
 • Analýza používania webovej lokality a sledovanie preferencií a správania používateľov.
 • V prípade potreby monitorovanie obsahu komentárov používateľa a v opodstatnených prípadoch odstránenie obsahu, ktorý nespĺňa podmienky aktuálnej webovej lokality podľa rozhodnutia spoločnosti NH HOTEL GROUP.
 1. Údaje poskytnuté na zmenu alebo zrušenie rezervácií:
 • Správa žiadostí o úpravu alebo zrušenie rezervácií zaslaných spoločnosti NH HOTEL GROUP používateľom.
 • Odpovede na žiadosti adresované spoločnosti NH HOTEL GROUP.
 • Analýza používania webovej lokality a sledovanie preferencií a správania používateľov.
 1. Údaje poskytnuté na zasielanie informačného letáka:
 • Správa prihlásenia a/alebo zrušenia prihlásenia na odber informačného letáka prostredníctvom kanálu na webovej lokalite spoločnosti NH HOTEL GROUP
 1. Údaje poskytnuté na účely programu odmien spoločnosti NH:
 • Správa vernostného programu a spracovanie vašich žiadostí o členstvo, priradenie členského čísla a prístupových kľúčov do súkromnej zóny online a poskytnutie možnosti zbierať a uplatniť si body.
 • Prispôsobenie služieb vernostného programu preferenciám a vkusu členov a získavanie pripomienok k službám poskytovaným v našich hoteloch. Môže to zahŕňať zasielanie prieskumov o kvalite a úpravu a prispôsobenie služieb poskytovaných spoločnosťou NH.
 • Zasielanie korešpondencie v súvislosti s vaším účtom, napríklad vrátane zostatku bodov, kategórie karty, upozornení a ľubovoľných ďalších informácií o stave vášho účtu.
 • Zasielanie prispôsobených komerčných oznamov prostredníctvom e-mailu alebo podobnými spôsobmi o ponukách a službách v súvislosti s programom, pokiaľ nevznesiete námietku voči takémuto spracúvaniu.
 1. Údaje poskytnuté v rámci podnikových kontaktných formulárov a webovej lokality:
 • Správa žiadostí o kontakt a informácie od používateľa prostredníctvom kanálov, ktoré na tento účel poskytujú webové lokality spoločnosti NH HOTEL GROUP.
 • Správa zaslanej žiadosti.
 • Analýza používania webovej lokality a sledovanie preferencií a správania používateľov.
 1. Údaje poskytnuté vo formulári na obnovenia nákupného košíka:
 • Zasielanie pripomienok o nedokončených rezerváciách používateľov alebo prípadne o vyhľadávaniach používateľov.
 • Analýza používania webovej lokality a sledovanie preferencií a správania používateľov.
 1. AKÉ ÚDAJE POUŽÍVATEĽOV BUDE SPOLOČNOSŤ NH HOTEL GROUP SPRACÚVAŤ?

 

Spoločnosť NH HOTEL GROUP bude spracúvať nasledujúce kategórie údajov používateľov:

 1. Údaje poskytnuté na vytvorenie rezervácií prostredníctvom webovej lokality aj prostredníctvom kontaktného centra (telefonické centrum, e-mail alebo chat) pre individuálne a skupinové rezervácie a rezervácie izieb:
 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko, národnosť.
 • Kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo.
 • Údaje o transakciách za tovary a služby so spoločnosťou NH HOTEL GROUP: Produkty a služby, ktoré ste zakúpili alebo o ktoré prejavujete záujem.
 • Preferencie týkajúce sa pobytu.
 • Ekonomické, finančné a poistné údaje.
 • Iné údaje: údaje poskytnuté dotknutými osobami v otvorených poliach alebo počas telefonických rozhovorov.
 • Údaje o prehľadávaní.
 1. Údaje poskytnuté na zaregistrovanie ako používateľa v rámci spoločnosti NH HOTEL GROUP:
 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, národnosť
 • Kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo.
 • Identifikačné kódy a kľúče pre používateľa a/alebo člena.
 • Údaje o podrobnostiach zamestnania: profesia, odvetvie.
 1. Údaje poskytnuté prostredníctvom formulára Najlepšia cena :
 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko.
 • Kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo.
 • Údaje o transakciách za tovary a služby.
 • Iné údaje: údaje poskytnuté dotknutými osobami v otvorených poliach formulárov dostupných na webovej lokalite alebo v priložených dokumentoch.
 • Údaje o prehľadávaní.
 1. Údaje poskytnuté na zverejnenie v rámci blogov, ktoré patria spoločnosti NH HOTEL GROUP
 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko.
 • Kontaktné údaje: krajina bydliska, e-mailová adresa.
 • Údaje o prehľadávaní.
 1. Údaje poskytnuté na zmenu alebo zrušenie rezervácií:
 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko.
 • Kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo.
 • Údaje o transakciách za tovary a služby.
 • Ekonomické, finančné a poistné údaje.
 • Iné údaje: údaje poskytnuté dotknutými osobami v otvorených poliach formulárov dostupných na webovej lokalite alebo v priložených dokumentoch.
 • Údaje o prehľadávaní.
 1. Údaje poskytnuté na zasielanie informačného letáka:
 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko.
 • Kontaktné údaje: krajina bydliska, e-mailová adresa.
 • Údaje o osobných charakteristikách: jazyk.
 1. Údaje poskytnuté na účely programu odmien spoločnosti NH:
 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko, preukaz totožnosti, podpis, adresa, národnosť.
 • Údaje o osobných charakteristikách: dátum narodenia, pohlavie.
 • Kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo
 • Identifikačné kódy a kľúče pre používateľa a/alebo člena.
 • Transakcie za tovary a služby so spoločnosťou NH HOTEL GROUP: Produkty a služby, ktoré ste zakúpili alebo o ktoré prejavujete záujem.
 • Preferencie týkajúce sa pobytu
 • Údaje o prehľadávaní
 1. Údaje poskytnuté v rámci podnikových kontaktných formulárov a webových lokalít:
 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko.
 • Kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo.
 • Údaje o transakciách za tovary a služby.
 • Iné údaje: údaje poskytnuté dotknutými osobami v otvorených poliach formulárov dostupných na webovej lokalite alebo v priložených dokumentoch.
 • Údaje o prehľadávaní.
 1. Údaje poskytnuté vo formulári na obnovenia nákupného košíka:
 • Kontaktné údaje: adresa a e-mail.

Pri poskytnutí údajov o tretích stranách používateľ vyhlasuje, že má ich súhlas, a zaväzuje sa poskytnúť im všetky informácie obsiahnuté v týchto zásadách ochrany osobných údajov, čím je v tejto súvislosti spoločnosť NH HOTEL GROUP zbavená akejkoľvek zodpovednosti. Spoločnosť NH HOTEL GROUP však môže vykonávať pravidelné kontroly na potvrdenie tejto skutočnosti, a to prostredníctvom náležitej starostlivosti v súlade s nariadeniami o ochrane údajov.

 

 1. AKÉ JE ODȎVODNENIE SPRACÚVANIA ÚDAJOV POUŽÍVATEĽOV?

To revoke this consent, the User may contact NH HOTEL GROUP by the following methods: protecciondedatos@nh-hotels.com

Odôvodnenie spracúvania vašich osobných údajov bude takéto:

 1. Na vytvorenie rezervácií prostredníctvom webovej lokality aj prostredníctvom kontaktného centra (telefonické centrum, e-mail alebo chat) pre individuálne a skupinové rezervácie a rezervácie izieb: plnenie zmluvy medzi zmluvnými stranami. Na analýzu používania webovej lokality: oprávnený záujem spoločnosti NH HOTEL GROUP
 2. Na spravovanie registrácie používateľov: požadovaný súhlas a overenie súhlasu používateľa so zmluvnými podmienkami, na analýzu používania webovej lokality: oprávnený záujem spoločnosti NH HOTEL GROUP. Ak však odvoláte váš súhlas, nebude to mať vplyv na zákonnosť prechádzajúceho spracúvania.
 3. Na formulár Najlepšia cena : váš požadovaný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Ak však odvoláte váš súhlas, nebude to mať vplyv na zákonnosť prechádzajúceho spracúvania. Na analýzu používania webovej lokality: oprávnený záujem spoločnosti NH HOTEL GROUP
 4. Na spracovanie a zverejňovanie komentárov alebo príspevkov odoslaných používateľmi v rámci blogov, ktoré patria spoločnosti NH HOTEL GROUP: súhlas poskytnutý používateľom a v rámci analýzy webovej lokality potvrdenie preferencií a správania používateľov a sledovanie obsahu komentárov: oprávnený záujem spoločnosti NH HOTEL GROUP. Ak odvoláte váš súhlas so spracúvaním pri zverejnení komentárov, tieto sa odstránia z webovej lokality spoločnosti NH HOTEL GROUP.
 5. Na zmeny a/alebo zrušenie vašej rezervácie: plnenie zmluvy medzi zmluvnými stranami. Na analýzu používania webovej lokality: oprávnený záujem spoločnosti NH HOTEL GROUP.
 6. Na zasielanie informačného letáka: súhlas poskytnutý používateľom.
 7. Na registráciu a spravovanie členstva v rámci NHProgramu odmien spoločnosti NH: plnenie zmluvy medzi zmluvnými stranami, pričom súhlas člena bude základom na zasielanie komerčných oznamov. Na analýzu používania webovej lokality: oprávnený záujem spoločnosti NH HOTEL GROUP.
 8. Na zasielanie podnikových kontaktných formulárov a webovej lokality: súhlas poskytnutý používateľom. Na analýzu používania webovej lokality: oprávnený záujem spoločnosti NH HOTEL GROUP.
 9. Na zasielanie pripomienky k obnoveniu nákupného košíka : súhlas poskytnutý používateľom. Na analýzu používania webovej lokality: oprávnený záujem spoločnosti NH HOTEL GROUP.

Súhlasy získané na vyššie uvedené účely sú samostatné a používateľ môže odvolať iba jeden z nich bez vplyvu na ostatné.

So zámerom odvolať súhlas sa môže používateľ obrátiť na spoločnosť NH HOTEL GROUP nasledujúcimi spôsobmi: protecciondedatos@nh-hotels.com

 1. S KTORÝMI PRÍJEMCAMI SA BUDÚ ZDIEĽAŤ ÚDAJE POUŽÍVATEĽA?

Údaje používateľa sa môžu zverejniť:

 1. Údaje poskytnuté na vytvorenie rezervácií prostredníctvom webovej lokality aj prostredníctvom kontaktného centra (telefonické centrum, e-mail alebo chat) pre individuálne a skupinové rezervácie a rezervácie izieb:
  • Spoločnostiam, ktoré patria do spoločnosti NH Hotel Group alebo sú k nej pridružené, pričom všetky patria do odvetvia hotelových služieb a vyžadujú prístup k vašim údajom na správne poskytovanie vybratých služieb. Vaše údaje zároveň poskytneme všetkým subjektom, ktoré vlastnia príslušné hotely, aby sa mohli oboznámiť s podmienkami vášho pobytu (cena, dátumy, zahrnuté služby atď.). Niektoré z týchto subjektov sa môžu nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a to aj v krajinách, ktoré nezaručujú úroveň ochrany porovnateľnú s úrovňou v Španielsku. Jediným účelom tejto komunikácie bude to, aby sme vám mohli správnym spôsobom poskytnúť náležité služby.
 2. Údaje poskytnuté na zaregistrovanie ako používateľa v rámci spoločnosti NH HOTEL GROUP:
  • Spoločnostiam v rámci skupiny, do ktorej patrí spoločnosť NH HOTEL GROUP, výlučne na účely vnútorného riadenia a/alebo vyššie uvedené účely.
 3. Údaje poskytnuté prostredníctvom formulára Najlepšia cena :
  • Spoločnostiam v rámci skupiny, do ktorej patrí spoločnosť NH HOTEL GROUP, výlučne na účely vnútorného riadenia a/alebo vyššie uvedené účely.
 4. Údaje poskytnuté na zverejnenie v rámci blogov, ktoré patria spoločnosti NH HOTEL GROUP:
  • Údaje poskytnuté používateľmi budú zverejnené na webovej lokalite a budú prístupné pre ľubovoľného používateľa, ktorý k nej pristupuje.
 5. Údaje poskytnuté na zmenu alebo zrušenie rezervácií:
  • Spoločnostiam, ktoré patria do spoločnosti NH Hotel Group alebo sú k nej pridružené, pričom všetky patria do odvetvia hotelových služieb a vyžadujú prístup k vašim údajom na správne poskytovanie vybratých služieb. Okrem toho budú vaše údaje zverejnené na výlučný účel správneho poskytovania služieb majiteľom hotelov, aby mali informácie o podmienkach vášho pobytu (cena, dátumy, zahrnuté služby…), pričom ktokoľvek z nich sa môže nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane krajín, ktoré neposkytujú rovnocennú úroveň ochrany ako Španielsko.
 6. Údaje poskytnuté na zasielanie informačného letáka nebudú zverejnené spoločnostiam tretích strán.
 7. Údaje poskytnuté na účely Programu odmien spoločnosti NH:
  • Subjektom, ktoré patria do Programu odmien spoločnosti NH a ktoré patria všetky do odvetvia hotelových služieb, pričom ktokoľvek z nich sa môže nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane krajín, ktoré neposkytujú rovnocennú úroveň ochrany, a to podľa potreby na správne poskytovanie služieb v rámci Programu odmien spoločnosti NH, aby mali informácie o podmienkach vášho pobytu (cena, dátumy, zahrnuté služby…) a informácie o vašom účte, zostatku, bodoch a kategórii, pričom tento prístup sa vyžaduje na bežnú prevádzku Programu odmien spoločnosti NH. Na tieto subjekty sa môžete obrátiť na lokalite https://www.nh-hotels.com/nh-hotel-group-companies
 8. Údaje poskytnuté v rámci podnikových kontaktných formulárov a webovej lokality:
  • Spoločnostiam v rámci skupiny, do ktorej patrí spoločnosť NH HOTEL GROUP, výlučne na účely vnútorného riadenia a/alebo vyššie uvedené účely.
 9. Údaje poskytnuté prostredníctvom formulára k obnoveniu nákupného košíka :
  • Spoločnostiam v rámci skupiny, do ktorej patrí spoločnosť NH HOTEL GROUP, výlučne na účely vnútorného riadenia a/alebo vyššie uvedené účely

K údajom môžu mať navyše prístup dodávatelia spoločnosti NH HOTEL GROUP, ak sa to vyžaduje na dodržanie súladu so zákonnými povinnosťami a/alebo na účely uvedené vyššie. Títo poskytovatelia nebudú spracúvať vaše údaje na účely, ktoré vopred neurčí spoločnosť NH HOTEL GROUP.

 1. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY ÚDAJOV

 

Oznamujeme vám, že vaše údaje budú prenesené tretím stranám, ktoré sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, najmä v USA, Indii a na Filipínach. Prenos sa vykoná vzhľadom na služby, ktoré poskytuje spoločnosť Accenture spoločnosti NH HOTEL GROUP v súvislosti so správou interných procesov súvisiacich s fakturáciou spoločnosti. V tejto súvislosti vám oznamujeme, že spoločnosť sa riadi štandardnými zmluvnými doložkami, ktoré predtým schválil Španielsky úrad na ochranu údajov (AEPD).

 

 1. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Vaše údaje budú uchované na nasledujúce obdobia:

 1. Údaje poskytnuté na vytvorenie rezervácií prostredníctvom webovej lokality aj prostredníctvom kontaktného centra (telefonické centrum, e-mail alebo chat) pre individuálne a skupinové rezervácie a rezervácie izieb: budú uchované počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení počas obdobia obmedzenia pre prípad právnych krokov, ktoré by z neho mohli vyplývať.
 2. Údaje poskytnuté na zaregistrovanie ako používateľa v spoločnosti NH HOTEL GROUP: pokým používateľ neodvolá poskytnutý súhlas. Ak však odvoláte váš súhlas, nebude to mať vplyv na zákonnosť prechádzajúceho spracúvania.
 3. Údaje poskytnuté prostredníctvom formulára Najlepšia cena : na obdobie potrebné na vybavenie vašej žiadosti.
 4. Údaje poskytnuté na zverejnenie v rámci blogov, ktoré patria spoločnosti NH HOTEL GROUP: Údaje budú uchované, pokým používateľ neodvolá poskytnutý súhlas.
 5. Údaje poskytnuté na zmenu alebo zrušenie rezervácií: budú uchované počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení počas obdobia obmedzenia pre prípad právnych krokov, ktoré by z neho mohli vyplývať.
 6. Údaje poskytnuté na zasielanie informačného letáka: budú uchované, pokým používateľ neodvolá poskytnutý súhlas na tento účel.
 7. Údaje poskytnuté na účely Programu odmien spoločnosti NH: budú uchované počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení počas obdobia obmedzenia pre prípad právnych krokov, ktoré by z neho mohli vyplývať.
 8. Údaje poskytnuté v rámci podnikových kontaktných formulárov a webovej lokality: budú uchované na obdobie požadované na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti a následne po jej vybavení počas obdobia obmedzenia pre prípad právnych krokov, ktoré by z tejto žiadosti mohli vyplývať.
 9. Údaje poskytnuté prostredníctvom formulára k obnoveniu nákupného košíka : budú uchované na 15 dní po zanechaní rezervácie.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ POUŽÍVATEĽA

Používateľ:

 • Zaručuje, že je starší ako osemnásť (18) rokov a že údaje, ktoré poskytuje spoločnosti NH HOTEL GROUP, sú pravdivé, presné, úplné a aktuálne. Na tieto účely nesie používateľ zodpovednosť za pravdivosť všetkých zverejnených údajov a má povinnosť zachovávať poskytnuté informácie riadne aktualizované, aby odrážali aktuálnu situáciu.
 • Zaručuje, že o ustanoveniach uvedených v tomto dokumente informoval tretie strany, ak poskytol ich údaje. Okrem toho zaručuje, že bolo získané ich oprávnenie na poskytnutie ich údajov spoločnosti NH HOTEL GROUP na uvedené účely.
 • Nesie zodpovednosť za akékoľvek chybné alebo nepresné informácie, ktoré poskytne na webovej lokalite a za priame alebo nepriame školy spôsobené spoločnosti NH HOTEL GROUP alebo tretím stranám.

 

 1. UPLATNENIE PRÁV

 

Používatelia môžu zaslať list spoločnosti NH HOTEL GROUP na adresu uvedenú na začiatku týchto zásad alebo e-mail na adresu protecciondedatos@nh-hotels.com, ktorý bude obsahovať kópiu ich dokladu totožnosti, a to kedykoľvek a bezplatne s cieľom:

 • Odvolať predchádzajúci poskytnutý súhlas.
 • Získať potvrdenie o tom, či spoločnosť NH HOTEL GROUP spracúva osobné údaje používateľa.
 • Získať prístup k vašim osobným údajom.
 • Opraviť nepresné alebo neúplné údaje.
 • Požadovať odstránenie vašich osobných údajov, ak údaje už nie sú z akéhokoľvek dôvodu potrebné na účely, na ktoré boli získané.
 • Požadovať, aby spoločnosť NH HOTEL GROUP obmedzila spracúvanie údajov pri splnení ľubovoľných podmienok uvedených v nariadeniach na ochranu údajov.
 • Požiadať o prenos údajov poskytnutých používateľom v prípadoch uvedených v príslušných nariadeniach.
 • Obrátiť sa na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany údajov spoločnosti NH HOTEL GROUP na nasledujúcej adrese: dpo@nh-hotels.com
 • Podať sťažnosť vo vzťahu k ochrane vašich osobných údajov Španielskemu úradu na ochranu osobných údajov na adrese Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, ak dotknutá osoba nadobudne presvedčenie, že spoločnosť NH HOTEL GROUP porušila práva určené v príslušných nariadeniach o ochrane údajov.
 1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Spoločnosť NH HOTEL GROUP bude spracúvať údaje používateľov vždy s úplnou dôvernosťou, s povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, v súlade s príslušnými nariadeniami a podnikne nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti vašich údajov a zabránenie neoprávneným zmenám, strate, spracovaniu alebo prístupu, a to vzhľadom na stav technológií, podstatu uchovávaných údajov a riziká, ktorým sú vystavené.

Posledná aktualizácia: Máj 2018

INFORMÁCIE O HOTELI

Ubytovanie od: 14:00
Odhlásenie do: 12:00
Neskoré odhlásenie v nedělu: 17:00
Pravidlá týkajúce sa fajčenia: 100 % nefajčiarsky hotel

Parkovanie v hoteli
3 €/hod, 20 €/deň, parkovanie nemožno zarezervovať dopredu
3 nabíjacie stanice pre elektromobily (2 pre vozidlá značky Tesla, 1 univerzálna) v podzemnom parkovisku

Parkovanie pri hoteli
Cena: 2 €/hodina (prvá hodina je zdarma),10 €/deň
Parkovanie nemožno zarezervovať dopredu

Pravidlá týkajúce sa domácich zvierat
Možnosť ubytovania so psom/mačkou
Max. výška alebo váha: 25 Kg
Cena za noc: 40 €
Asistenčné psy: bez poplatku

POTREBUJETE POMOC?

Kontaktujte nás
+421 2 32 770 110

5 EUR na váš ďalší pobyt

Exkluzívne sadzby

Bezplatné noci a zľavy

NÁZORY NAŠICH HOSTÍ

Rezervovať si

Dátum príchodu

Dátum odchodu

1 izba, 2 dospelý, 0 dieťa, 0 naivka

Vyberte položku Izby

Kontaktujte
Vyberte dátumy
Dátum príchodu

-

Dátum odchodu

-